Integritetspolicy

Uppdaterad senast 2022-02-18


För Sefino Group AB (559224–3025, Vitmossevägen 3, 55475 Jönköping).  är din integritet viktigt och vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga data. Vi beskriver också dina rättigheter och din rätt att bli glömd. Har du frågor kring hur vi hanterar dina uppgifter eller andra frågor är du välkommen att kontakta oss på uppgifterna längst ner på sidan.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Det handlar inte bara om ditt namn och personnummer utan även om till exempel telefonnummer och adress.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker på Juneportens webbplats är Sefino Group AB personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar endast dina personuppgifter som vi behöver för att kunna fullgöra vår tjänst mot dig som användare. Vi använder de även enligt vårt avtal för att uppfylla gällande regler och lagar.

Beställning av tjänst, köpande företag

-        Företagsnamn

-        Förnamn

-        Efternamn

-        Adress

-        Telefonnummer

-        E-post

-        Organisationsnummer

-        Personnummer

Beställning av tjänst, köpande privatperson

-        Förnamn

-        Efternamn

-        Adress

-        Telefonnummer

-        E-post

-        Personnummer

Beställning av tjänst, säljande företag

-        Företagsnamn

-        Förnamn

-        Efternamn

-        Adress

-        Telefonnummer

-        E-post

-        Organisationsnummer

-        Personnummer

-        Bankgiro / Kontonummer

Beställning av tjänst, säljande privatperson

-        Förnamn

-        Efternamn

-        Adress

-        Telefonnummer

-        E-post

-        Personnummer

-        Kontonummer

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så längre som du använder tjänsten eller vad som är nödvändigt för ändamålet. Uppgifter som till exempel kopplas till en order sparas så länge lagar och regler kring bokföring är gällande.

Vad är dina rättigheter?

Som registrerad användare har du enligt gällande lagstiftning rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig och hur vi använder dem. Du kan även begära rättelse av felaktiga personuppgifter och har även rätten att bli glömd.

Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta oss på support@juneporten.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns tillgänglig på webbplatsen.